Net als bij mijn lessen, maak ik bij sociaal-agogische projecten graag gebruik van multimedia en creatieve agogische middelen, waaronder muziek.

Muziek als agogisch middel is breed inzetbaar in het sociaal-cultureel werk en in de samenlevingsopbouw.
Hierbij gaat het om speelse, creatieve activiteiten, waarbij het proces van werken belangrijker is dan het product.

In deze projecten combineer ik mijn expertise en ervaringen in het muzikale en sociaal-culturele werkveld.
In mijn opleiding Bachelor of Social Work ben ik onder meer geschoold in creatief agogisch werken (muziek, beeldend, drama en audiovisueel),  en Creatieve Therapie.
Bij de Bibliotheek Den Haag heb ik jarenlang lesprogramma’s ontwikkeld en projecten gedraaid waarbij ik audiovisuele middelen, boeken en verhalen inzette ten behoeve van de sociale cohesie en talent- en taalontwikkeling.

Omdat ik ervaring heb met het werken met kinderen met TOS (Taalontwikkelingsstoornis) en hierdoor beschik over kennis van Nederlands met Gebaren en het inzetten van visueel ondersteunende middelen, kan ik ook projecten draaien met groepen die de (Nederlandse) taal niet machtig zijn.