Samen muziek maken is zo ontzettend leuk. De allerjongste kinderen genieten al van het horen van muziek, zelfs in de buik reageren ze hier al op!
Zeker samen met (groot)ouders muziek maken heeft een positieve werking, de band wordt hierdoor versterkt!

In aanraking komen met muziek op jonge leeftijd helpt de ontwikkeling op vele vlakken. Natuurlijk de muzikale ontwikkeling, maar ook motoriek, spraak/taal-, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling worden hiermee gestimuleerd!

Bij muziek maken wordt namelijk:

  • gezongen, voor de spraak/taal ontwikkeling;
  • bewogen en gedanst, wat goed is voor de grove motoriek;
  • instrumenten bespeeld, hiermee wordt de fijne motoriek ontwikkeld;
  • met andere kindjes en ouders samengewerkt, voor de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • en met liedjes kan je bepaalde onderwerpen makkelijker ‘bespreekbaar’ maken, ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • de twee hersenhelften werken volop samen bij muziek maken.